Former DoD spokesman J.D. Gordon: Russia, China set sights on Arctic riches
The Hill
J.D. Gordon

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Harri Mikkolas och forskare Juha Käpyläs Briefing Paper *Global Arctic’ uppmärksammades i en amerikansk tidning The Hill 12.2. Där konstaterades det, att forskarna precis  träffat rätt då de påpekat att det arktiska området uttryckligen bör ses som ett område för global dynamik, och inte enbart som ett snävt till geografi och admininistration förbundet område.

 

Länk till artikeln

Briefing Paper 138 (2013)