Tutkija: Ruotsin armeijan taistelukyky on tuhottu - Suomi avuksi?
Yle uutiset

Utrikespolitiska institutets forskare Charly Salonius-Pasternaks FIIA Comment -rapport uppmärksammades av Yle uutiset 29.11. Enligt forskaren har reformen av Sveriges militärmakt försatt den i bedrövligt skick.

 

Länk till artikeln