Tutkija: Suomen turvallisuuspoliittinen asema muuttuu – 'Maailma ei ole enää entisensä'
Yle, Ajantasa
Paula Tapiola

Utrikespolitiska institutets programdirektör Mika Aaltola konstaterade i Yles Radio Suomis radioprogram Ajantasa 2.3. att Finland bör vara mycket strikt gentemot Ryssland. Finland kan enligt honom bli en del av gränsområdesländerna, om utvecklingen får fortsätta.

 

Länk till artikeln

Länk till radioprogrammet