Tutkija: Jäsenmaiden eriävät intressit vaikeuttavat EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa
verkkouutiset.fi
Heikki Jantunen

Utrikepolitiska institutets forskare Tuomas Iso-Markkus FIIA Briefing Paper 145 (2013) -rapport uppmärksammades i Verkkouutiset 21.11. I rapporten konstaterade forskaren, att EU-länderna är mycket långt ense om utmaningarna i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Beslutsfattandet stöter ändå på svårigheter eftersom de olika länderna har t.o.m. väldigt divergerande politiska och ekonomiska intressen i fråga om säkerhets- och försvarspolitik.

Länk till artikeln

Länk till FIIA Briefing Paper 145 (2013) -rapporten