Tutkija: Putin ei jättänyt selviä askelmerkkejä
MTV, Huomenta uomi

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Katri Pynnöniemi konstaterade 19.3. i MTV:s program Huomenta Suomi, att det inte går att dra några slutsatser av Rysslands president Putins tal (18.3.) angående Rysslands avsikter beträffande det övriga Ukraina.

 

Länk till videon