Tutkija: Venäjä haluaa kylvää pelkoa ja hämmennystä
Yle uutiset 20:30
Karoliina Romanoff

Utrikespolitiska institutets programdirektör Mika Aaltola kommenterade i Yle uutiset 22.3. den diskussion som nu förs i Finland om Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik. Enligt Aaltola vill Ryssland tendentiöst röra om och så en skräckatmosfär även i Finland som en del av informationskrigföring.