Tutkija: Liettua pelaa geopoliittista uhkapeliä EU-puheenjohtajana
Verkkouutiset
Ilpo Kiuru

Utrikespolitiska institutets forskare Kristi Raiks FIIA Comment 14 -publikation uppmärksammades i Verkkouutiset 29.10. I publikationen som behandlade EU-ordförandelandet Litauen konstaterade forskaren, att Litauen önskar förankra Ukraina närmare EU och ansluta de östliga partnerskapländerna till den europeiska energimarknaden.

Länk till artikeln

Länk till FIIA Comment 14 -publikationen