Tutkija: Turkki tuskin vaatii sotilaallista hyökkäystä Syyriaan
MTV Uutiset
Anna Takala

Utrikespolitiska institutets forskare Hanna Ojanen sade i en intervju för MTV Uutiset 26.6. inför Nato-ländernas möte som Turkiet sammankallat, att hon inte tror att Turkiet fordrar militärt ingripande mot Syrien genom att åberopa Natos artikel fem. Länk till artikeln på MTV Uutisets hemsida