Förvirring resultatet av kompromisser i EU
Svenska Yle
Heidi Herrmann

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen analyserade i en intervju för Svenska Yle 4.7. orsakerna till oklarheterna i EU-toppmötets avtal.Länk till artikeln på Svenska Yles hemsida