Onko Suomen puolustuskyky romahtanut
MTV, uutiset

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak kommenterade i MTV uutiset 31.3. Finlands försvarsförmåga. Forskaren konstaterade bl.a. att Finland besitter en rätt så bra bromsförmåga.