HS 125 minuuttia: Venäjän talous hiipuu Ukrainan kriisistä riippumatta
Helsingin Sanomat
Jukka Huusko

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Katri Pynnöniemi deltog 23.4. i Helsingin Sanomats Ukraina-evenemang som var öppet för allmänheten. Enligt Pynnöniemi strävar man i Ryssland att tysta ner kritiken genom att stämpla dem som står för kritiken som den femte kolonnen.