Japanilaiset kannattavat valaanpyyntiä, mutta eivät syö valaan lihaa
Helsingin Sanomat
Matti Koskinen

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Bart Gaens framhöll i en intervju för Helsingin Sanomat 22.4., att fastän japanerna stöder valfångst, ser man dem mycket sällan äta valkött. Enligt Gaens finns det ekonomiskt inga grunder för Japans valforskningsinstitut ICR:s valfångst.