SVL Jyrki Kallio har belönats med Joel Toivolas hundraårsjubileumspris för hans mångfacetterade förtjänster inom Kina-forskning.
Joel Toivolas stiftelse, som delat ut priset, tackar Jyrki Kallio speciellt för hans förmåga att kombinera de stora linjerna i Kinas historia med frågor som gäller samtida politik. Utöver detta är Kallio en av vårt lands främsta översättare av kinesiska.
Prisets värde är 5 000 euro. Priset delades ut idag den 22.10.2015 vid China Research Days 2015-seminariet som ordnades av Utrikespolitiska institutet och Joel Toivolas stiftelse.
Joel Toivolas stiftelse är en stiftelse som finansierar finsk Kina-forskning. Genom sin verksamhet vårdar stiftelsen ambassadör Joel Toivolas (1915-1999) minne. Toivola var en känd Kina-forskare och fungerade som Finlands ambassadör i Peking mellan åren 1961-67.
Jyrki Kallio arbetar som äldre forskare vid Utrikespolitiska institutets Global Säkerhet-forskningsprogram. Hans specialområde är Kinas utrikespolitik och politiska kultur. I april mottog Kallio J. A. Hollos pris för hans speciellt högklassiga facklitterära översättning och redigering av verket Mestari Kongin keskustelut: kungfutselaisuuden ydinolemus (Gaudeamus 2014).
Tilläggsuppgifter om hundraårsjubileumspriset fås av Joel Toivolas stiftelses ombudsman Mikko Eskola, 040 560 9060.