Kiina varustautuu – Japani uudistaa puolustuspolitiikkaansa
Verkkouutiset
Heikki Jantunen

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Bart Gaens nyutkomna FIIA Briefing Paper 148 uppmärksammades i Verkkouutset. I rapporten som behandlar Japan, konstaterade forskaren att Japans premiärminister Abe har verkställt betydande reformer inom sitt lands säkerhets- och försvarspolitik.

Länk till artikelin

Länk till publikationen  FIIA Briefing Paper 148