Ukraine crisis prompts security rethink in Europe
Channel One News
Karl Ritter

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak konstaterade i Channel One News 21.3., att Sveriges grannland Finland har efter det kalla kriget bibehållit ett mera realistiskt tänkesätt angående Ryssland. Finlands militär, politiska ledning och folk har inte ändrat sin åsikt om det som utgör det potentiella hotet mot Finland, nämligen Ryssland.