Kristi Raik: EU ei vakavissa turvallisuusuhkissa pysty toimimaan
Radio Rock

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Kristi Raik kommenterade situationen i Ukraina i Radio Rock 15.4. Enligt forskaren kan EU, som saknar ett gemensamt försvar, inte agera i Ukraina på annat sätt än genom att stöda lokala säkerhetstjänster. I en krigssituation är det Förenta staterna och Nato som gäller.