Kristi Raik: Suomelle ei ole mitään hyötyä olla Naton ulkopuolella
Radio Rock

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Kristi Raik konstaterade i Radio Rock 15.4. att Finland inte har någon nytta av att vara utanför Nato.