Kärsimys piiloon sodan kuvista

Bilder över kroppsligt lidande har nästan helt försvunnit ur bildsamlingen över kampen mot terrorism. I stället har det kommit en gestalt av en ny sorts hjäpande soldat.Utrikespolitiska institutets forskningsassistent, doktoranden Noora Kotilainens artikel i tidningen Ulkopolitiikka har väckt även intresse utomlands. Det schweiziska nätverket ISN som aktivt tar till vara forskning kring utrikes- och säkerhetspolitik har publicerat en blogartikel där man referar Kotilainens artikel