Majoritetsbeslut inte alls unikt
Hufvudstadsbladet
Staffan Bruun

Enligt Utrikespolitiska institutets programdirektör Juha Jokela har andra internationella organisationer redan fattat majoritetsbeslut som berör Finland.


 


– EU:s planerade permanenta stabiliseringsfond är ingalunda den enda organisationen där Finland kan bli överkört, där beslut fattas med majoritetsbeslut, säger Juha Jokela på Utrikespolitiska institutet.


När riksdagens grundlagsutskott uteslöt ett finländskt deltagande i EU:s planerade permanenta stabiliseringsfond för att den kan köra över riksdagen väcktes frågan om hur många andra internationella organisationer Finland är med i som också kan fatta beslut över huvudet på riksdagen


Eller är den permanenta stabiliseringsfonden unik i sitt slag, programdirektör Juha Jokela på Utrikespolitiska institutet.


– Det finns andra organisationer som på samma sätt använder finländska pengar. Till exempel Internationella valutafonden ska få 3,8 miljarder euro av Finland som man använder som man vill utan att fråga vår riksdag.


– I Europeiska utvecklingsbanken är situationen ungefär densamma. Finland kan påverka hur pengarna används, men saknar vetorätt. Sedan finns det otaliga områden där EU redan i dag fattar majoritetsbeslut.


– Och Finland står för 1,44 procent av Europeiska centralbankens kapital. Det är också pengar som banken använder som den vill utan att bry sig om åsikter i Helsingfors.


Är det någonting unikt med stabiliseringsfonden eftersom grundlagsutskottet reagerar nu?


– Den stora frågan är om Finlands andel av fonden kan växa efter beslut i EU som riksdagen inte kan påverka? Kan man förpliktiga Finland att öka sin andel med stora belopp utan att riksdagen behöver godkänna det så är fallet unikt.


Hur är det med den saken?


– Det fåniga är att ingen vet. Man har beslutat grunda en permanent stabiliseringsfond, men inte enats exakt om hur den fungerar.


Vi förhastar oss?


– Om vi inte förhastar oss så är vi i alla fall ute i väldigt god tid. Och det här är typiskt för Finlands EU-politik. Vi är aktiva i beslutsfattandet i Bryssel och vill försäkra oss om att beslut fattas i enlighet med riksdagens vilja.


– Finland är garanterat inte det enda land där frågan om bidrag till stabiliseringsfonden väcker känslor i nationella parlament. Skillnaden är att de andra länderna tar den här diskussionen först sedan när de vet vad de ska diskutera, säger Juha Jokela.

Byline: Staffan Bruun