The History and Politics of Free Movement within the European Union
Bloomsbury Academic
Saila Heinikoski

I boken ‘’The History and Politics of Free Movement within the European Union’’ framför äldre forskare Saila Heinikoski ett nytt konceptuellt ramverk för analys av politisk diskurs. 

Rätt till fri rörlighet det privilegium som EU:s medborgare värderar allra högst i unionen. Denna rättighet har även skapat politiska motsättningar under de senaste åren, som exempelvis under debatterna inför folkomröstningen om Brexit år 2016. I boken undersöker Heinikoski hur europeiska politiker har rättfärdigat och kritiserat den fria rörligheten från 2004 till 2016.

Boken publiceras av Bloomsbury Academic, och finns redan tillgänglig som e-bok. Mera information från denna länk

Äldre forskare