Obama Eurooppaan - uusi kylmä sota uhkaa
Yle, Aamu-tv

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pastenak gav i Yles Aamu-tv 25.3. sin syn på Ukraina-krisens följder för stormaktsrelationerna.