Crimea occupation casts shadow of 1940 over Baltic nations
Financial Times
Richard Milne

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Kristi Raik konstaterade i en intervju för Financial Times 12.3. om ockupationen av Krim, att det föreligger en stor fara för att det inte enbart gäller Krim eller Ukraina utan även Baltikum. Enligt forskaren kan samma svepskäl tillämpas i de baltiska länderna.

Länk till artikeln (läsning av artikeln fordrar registrering)