Eurovaalien puheenjohtajatentti – Rinne tulessa ensi kertaa
MTV

Utrikespolitiska
institutets direktör Teija Tiilikainen diskuterade i MTVs valpanel 6.5. säkerhetspolitik
och Finlands potentiella medlemskap i Nato
med de finska partiordförandena.