Järjestöjen ulosmarssi lisää paineita ilmastoneuvotteluissa
MTV uutiset
Päivi Mäki-Petäjä

Utrikespolitiska institutets forskare Antto Vihma som på platsen föjt med klimatförhandlingarna i Warszawa framhöll i MTV -uutiset 21.11., att han inte tror att Finlands och EU:s önskemål om minskade utsläpp under nästa år kommer att realiseras.

 

Länk till artikeln