Removal of visa barriers would allow Russia and EU to develop humanitarian and economic ties
penzanews.ru

Utrikespolitiska institutets programdirektör Arkady Moshes kommenterade på penzanews hemsida 21.11. slopandet av visumförfarandet mellan EU och Ryssland. Enligt Moshes skulle slopandet gynna européerna ekonomiskt.

 

Länk till artikeln