Venäjän informaatiovaikuttaminen
Maanpuolustuksen kurssiyhdistys

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Katri Pynnöniemi har skrivit en artikel som
publicerades i tidningen Maanpuolustus den 10 juni. I artikeln beskriver Pynnöniemi
den ryska informationspåverkan, vars metodurval och centrala argument på många
sätt påminner om sovjetpropagandan.