Säkerhetssamtal med Östersjöperspektiv
Fri Värld

Utrikespolitiska institutets forskare Charly Salonius-Pasternak deltog i Sverige i seminariet ’Security around the Baltic 2013’ 27.5. Forskaren framhöll i seminariet, att den ökande skillnaden i militär förmåga i området är oroande.

 

Länk till artikeln