Samstämmiga röster om Putins Ryssland
Magma
Olav S. Melin

Utrikespolitiska institutets programdirektör Arkady Moshes konstaterade vid Magmas och Utrikespolitiska institutets gemensamma seminarium att Ryssland ekonomisk är i samma situation som Europa. Detta kan i Putins Ryssland få återverkningar i uteblivna löften om reformer.


 


Länk till artikeln på Magmas hemsida