Pietarilaisaktivistit ajavat kansanäänestystä kaupungin irtautumisesta Venäjästä
Yle uutiset
Maxim Fedorov

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Katri Pynnöniemi kommenterade i  Yle uutiset 21.3. Sankt Petersburg-aktivisternas initiativ till frigörandet av staden Sankt Petersburg från Ryssland.