Liuskekaasu jyllää energiamarkkinoilla
Gasetti 2/2013
Maiju Ristkari

Utrikespolitiska institutets forskare Antto Vihma analyserade i intressegrupptidningen Gasetti skiffergasens inverkan på energimarknaden.

 

Länk till artikeln i Gasetti