Liuskekaasu mullistaa maailman energiamarkkinat
MTV3 uutiset
Päivi Mäki-Petäjä

Utrikespolitiska institutets forskare Antto Vihma konstaterade i MTV3 -nyheterna 7.3., att Förenta staternas skiffergasboom vänder upp och ner på energimarknaden. Den tidigare gasimportören är snart en betydande gasexportör

 

Länk till artikeln