Iskevätkö yksinäiset sudet Suomessa?
Ruotuväki 17/2013
Olli Rytkönen

Utrikespolitiska institutets forskare Teemu Sinkkonen kommenterade i en intervju för tidningen Ruotuväki 26.9. den stödverksamhet som extremrörelser kan uppbåda i Finland.

 

Länk till artikeln i Ruotuväki,s. 9