Stoltenberg kan få fart på Natodebatten
Hufvudstadsbladet
Matts Lindqvist

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak framhöll i en intervju för Hufvudstadsbladet 25.3., att valet av Norges ex-statsminister Jens Stoltenberg till generalsekreterare för Nato kan inverka positivt på Finlands socialdemokraters lenings inställning till Nato.  

 
Om Jens Stoltenberg blir ny generalsekreterare för Nato påverkas ­debatten också i Finland, speciellt bland socialdemokraterna. Det säger bedömare som HBL talat med.
Jens Stoltenberg, före detta statsminister i Norge, är Natos näste generalsekreterare, enligt tidningen Aftenposten. Det är ett val som enligt bedömare kan påverka Natodebatten också hos oss. Orsaken är bland annat att Stoltenberg är socialdemokrat. Och Socialdemokraterna sitter i en nyckelposition när det gäller inställningen till Nato i både Finland och Sverige.
– Generellt om man tänker på det finländska folket så tror jag inte att valet av Stoltenberg har så stor betydelse, men om man tänker på de politiska beslutsfattarna, och än mer specifikt på finländska och svenska socialdemokratiska ledare, tror jag att det kan ha betydelse, säger Charly Salonius-Pasternak, forskare vid Utrikespolitiska institutet, till HBL.
Stoltenberg är mångårig ordförande för Arbeiderpartiet och personlig bekant med många partifränder i både Finland och Sverige. De här vänrelationerna kan enligt Salonius-Pasternak leda till att diskussionen blir ”mer fruktbar och ideologiskt mindre spänd”.
– Det är absolut lättare att föra diskussioner om svåra saker med någon som man i grund och botten vet att ser på världen på samma sätt som en själv. Man lyssnar på honom mer seriöst.
Salonius-Pasternak tvivlar inte på att ledande politiker i Finland kommer överens med Stoltenberg.
– En annan sak vad partiernas gräsrötter tycker, men i Finland brukar det fixa sig.
Bra lösning för Finland
Också SFP:s förre partiordförande, ex-försvarsministern Ole Norrback, säger till HBL att det kan ha betydelse för debatten i Finland att Stoltenberg är socialdemokrat.
– Jag kan tänka mig att det spelar en viss roll. Jag tror inte någon kan uppfatta honom som en militär hök. Men han är en försvarare av en öppen demokrati och marknadsekonomi och det är ju det som Nato ideologiskt också står för.
Norrback menar att Nato får en vän av nordiskt samarbete till chef om Stoltenberg väljs.
– Jag tror inte att Finlands Natomedlemskap har så hemskt mycket att göra med vem som är generalsek­reterare. Men kommer man från ett nordiskt land och som Jens Stoltenberg är en förespråkare av nordiskt samarbete så tror jag att Finland nog har en vän där. Även om vi inte är medlemmar så är det inte en dålig lösning för Finland.
Ole Norrback har i flera sammanhang talat för ett finskt Natomedlemskap och tycker att Finland och Sverige ska ansluta sig tillsammans.

Stoltenberg populär i Sverige
Även i Sverige får Stoltenberg sannolikt effekter på debatten, säger försvarsexperten Annika Nordgren Christensen.
– Absolut. Stoltenberg har ett så gott renommé i Sverige så den enkla slutsatsen är att det framför allt från socialdemokratiskt håll blir svårare att demonisera Nato.
Å andra sidan påminner Nordgren Christensen om att avgående generalsekreteraren, Anders Fogh Rasmussen, inte påverkat svenskarnas Natoinställning, även om han är dansk. Dessutom är hon rädd för att dramatiken i Ukraina överskuggar en eventuell ”Stoltenberg-effekt”. I likhet med Norrback är hon tveksam till att ett eventuellt ­svenskt-finskt medlemskap påverkas av vem som blir general­sekreterare.
Ingen av dem som HBL talat med tror att Stoltenberg väljs för att få med Finland och Sverige i Nato.
– Jag tror inte att man valt honom för att man tycker att han är en bra lobbare för Finland och Sverige. En försvarsallians väljer inte en av sina viktigaste personer baserat på det. Men det betyder inte att de inte insett att det i något skede kanske kan vara en liten bonus, säger Salonius-Pasternak.
Den samlade bedömningen är nog snarare den att Fogh Rasmussen har gjort ett bra jobb och att Nato räknar med att Stoltenberg fortsätter i samma spår. Ett plus är också Stoltenbergs diplomatiska förmåga, samarbetsförmåga och goda relationer med Ryssland.
Fakta:
Starkt stöd för Stoltenberg

• Det är norska ­tidningen Aftenposten som skriver att ex-statsminister, socialdemokraten Jens ­Stoltenberg, kommer att utses till ny generalsekre­terare för Nato efter dansken Anders Fogh Rasmussen som slutar i sommar.
• Enligt Aftenposten har Stoltenberg stöd av Natos stora länder som USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.
• Utnämningen av Stoltenberg ska enligt Aftenposten bli offentlig denna vecka. Men samtidigt finns uppgifter om att han kanske utmanas av EU-kommissionens ordförande, Portugals tidigare premiärminister José Manuel Barroso.
• I dag tisdag talar Stoltenberg på Arbeiderparties partikongress och förväntas då säga något om sin politiska framtid.
• Natos generalsekreterare väljs för fyra år i taget. Stoltenberg blir, om han väljs, den 13:e general­sekreteraren.