Tampereen Eurooppanuorten 10-juhlaseminaari oli menestys
Eurooppanuoret

Under Tampereen Euooppanuorets jubileumseminarium framhöll Utrikespolitiska institutets forskare Hanna Ojanen att EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har stagnerat.


 


Länk till artikeln på Unga européers r.f.:s hemsida