Turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa omavaraisuuden aika on ohi
Verkkouutiset
Ilkka Ahtokivi

Utrikespolitiska institutets gästforskare Hanna Ojanens FIIA Comment -artikel refererades i Verkkouutiset 11.2. Det konstaterades att forskaren framhåller att den säkerhets- och försvarspolitiska diskussionen går i gamla spår. Det nya är betonandet av nordiskt försvarssamarbete.

 

Länk till artikeln på Verkkouutisets hemsida