Ulkoministerössä urkittiin sähköposteja
Yle, A-studio
Anna-Maria Talvio

Utrikespolitiska institutets forskare Charly Salonius-Pasternak tog del i Yles A-Studio i en diskussion, där man dryftade spionaget av utrikesministeriets eposter.

 

Länk till Yles artikel