UPI:n Aaltola: Toimivatko veljekset Bostonissa yksin?
Yle uutiset

Utrikespolitiska institutets programdirektör Mika Aaltola framhöll i en intervju för Yle uutiset 19.4., att bombdådet i Boston på grund av de för dådet misstänkta bröderna Tsarnajevs tjetjenska bakgrund med stor sannolikhet kan förknippas med den traditionella post 11. september terrorismen.

 

Länk till artikeln på hemsidan till Yle uutiset