UPI:n Aaltola kehuu Luxemburgin kampanjaa
Yle uutiset
Jussi Hanhivaara

Utrikespolitiska institutets Mika Aaltola kommenterade i Yle uutiset 19.10. Finlands nederlag i FN:s generalförsamlings omröstning där Finland inte lyckades bli säkerhetsrådets medlem. Aaltola ansåg, att misslyckandet tyder på att Finland måste effektivisera kampanjerna samt öka resurserna för ansökningar.

 

Länk till artikeln på Yle uutisets hemsida