Mitä nyt YK?
Vihreä Lanka

YK sairastaa, ja neljä suomolaista kertoo, miten sen voi parantaa. He vastaavat kahteen kysymykseen:


  1. Mikä on YK:n suurin ongelma?
  2. Mitä järjestölle pitäisi tehdä?


Teija Tiilikainen, Ulkopoliittisen instituutin johtaja:
”YK:n uskottavuus kaipaa vahvistusta”

1.
YK:n turvallisuusneuvoston kokoonpano perustuu toisen maailmansodan päättyessä vallinneeseen asetelmaan.

YK on ajoittain kankea ja tehoton, mikä on ajanut jäsenvaltioita hakemaan alueellisia ratkaisuja turvallisuuspoliittisiin ongelmiin. Tämä on ok, jos alueelliset järjestelmät eivät ole ristiriidassa YK:n kanssa tai heikennä sen uskottavuutta. Nyt aletaan olla tässä suhteessa jo rajoilla. YK:n vaikeudet kerätä jäsenmaksujaan puhuu omaa kieltään sen heikkenevästä uskottavuudesta.

Katsaus luetteloon YK:n rauhanturvaoperaatioiden joukoista kertoo, että Euroopassa painopiste on selkeästi siirtynyt Naton ja EU:n puolelle. Nämä järjestelmät eivät luonnollisestikaan ole ristiriidassa YK:n peruskirjan kanssa, mutta ne ovat omiaan muuttamaan hiljalleen YK:n roolia.

2.
Ei ole helppoa ratkaisua: päätöksentekojärjestelmän remonttia on yritetty, mutta turhaan. Kun YK:ta ei kyetä uudistamaan, on olemassa riski, että sen tehtäviä siirtyy myös muille globaaleille järjestelmille, kuten G20-tyyppisille järjestelmille.

Keskustelua YK:n uudistamisesta pitää kaikesta huolimatta jatkaa ja kiinnittää huomiota globaalien ja alueellisten toimijoiden suhteeseen. Miten se tulisi rakentaa, jotta lopputuloksena olisi mahdollisimman toimiva ja uskottava järjestelmä?