Miksi Venäjä kiinnostuisi Suomesta?
Ilta-Sanomat
Johannes Kotkavirta

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak konstaterade i en intervju för Ilta-Sanomat 22.3., att han inte i Ryssland kan se ett strategiskt intresse, som skulle rikta sig enbart mot Finland. Finland skulle enligt honom dock snabbt bli delaktigt t.ex. i en kris mellan de baltiska länderna och Ryssland.