Utrikespolitiska institutet söker en kommunikationsexpert. Du kan vara personen vi söker om du har erfarenhet och kan påvisa att du arbetat med olika delområden och kanaler inom kommunikation. Till kommunikationsexpertens arbetsbild hör mångsidiga uppgifter med intern och extern kommunikation. De huvudsakliga uppgifterna är att upprätthålla och utveckla intranät- och internetsidorna samt innehållsproduktion för institutets olika kommunikationskanaler. Sök den här positionen senast 22.11.2022.

Vi söker också en civiltjänstgörare för positionen som kommunikationsassistent. Civiltjänstgöraren arbetar som en del av institutets kommunikationsteam. Till uppgifterna hör till exempel att ordna evenemang, besök och webbinarier. Till arbetsuppgifterna kan också höra att uppdatera hemsidor, göra layoten för informationsmaterial, streama och editera webbinarier. Om du är intresserad av att göra din civiltjänstgöring på institutet skicka din ansökan senast 15.11.2022.

Mer specifika beskrivningar på arbetsbilderna hittas på finska på Avoimet työpaikat.