Hagel, a contrarian at the gate
DW.de

Utrikespolitiska institutets forskare Barbara Zanchetta kommenterade på Deutsche Welles sidor 8.1. Förenta Staternas president Barack Obamans föresats att utnämna senator Chuck Hagel till försvarsminister.

 

Länk till artikeln på Deutsche Welles hemsida