Riksdagen har den 19 juni 2024 utnämnt riksdagsledamot Vilhelm Junnila som ny medlem till Utrikespolitiska institutets styrelse. Vilhelm Junnila ersätter riksdagsledamot Sakari Puisto i styrelse. 

De nuvarande styrelsemedlemmarna under perioden 1.1.2020-31.12.2024:

Ordförande: Klaus Korhonen, ambassadör
Vice ordförande: Anu Kantola, professor, statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet
Risto Heiskala, professor, direktör, forskarkollegiet, Tammerfors universitet
Ville Kaunisto, riksdagsledamot
Kimmo Kiljunen, riksdagsledamot
Jari Luoto, statssekreterare för EU-ärenden
René Nyberg, ambassadör
Sakari Puisto, riksdagsledamot
Paula Vanninen, professor emerita, Helsingfors universitet
Vilhelm Junnila, rikdagsledamot