En ny riktning för Europa? Europeiska unionens framtida utveckling

Lilla Parlamentets auditorium · 05.03.2014 10:00 - 12:30

Euroområdets och EU:s ekonomiska kris har lett till en bred diskussion om unionens framtid. Det finns
stora åsiktsskillnader mellan EU:s medlemsländer och medborgare om hur man borde svara på de stora
utmaningarna som Europa står inför. En del anser att integrationen borde fördjupas genom att flytta nationellt
beslutsfattande till EU, medan andra vill begränsa EU:s uppgifter och återföra beslutsfattandet från Bryssel
till medlemsländerna. Förslagen att förnya EU är inte så här svartvita. Integrationen kan fördjupas på vissa
politikområden och lättas upp på andra. Vilka är de centrala utvecklingsalternativen för EU? En hurudan union
skulle vara bäst för Finland? Vilka frågor borde politiker svara på under Europaparlamentsvalet?
 
Seminariets moderator är Peter Nyman
 
Välkomstord av Kimmo Sasi, Folktingets viceordförande
 
I. En ny riktning för Europa
 
New Pact for Europe
Maria João Rodrigues, professor, Université Libre de Bruxelles
 
Frågor om Europa
Teija Tiilikainen, direktör, Utrikespolitiska institutet
 
Kommentarer:
Carl Haglund, försvarsminister och ordförande för Svenska folkpartiet i Finland
Heikki Patomäki, professor i världspolitik vid Helsingfors universitet och Vänsterförbundets kandidat i Europaparlamentsvalet
 
Diskussion
 
II. Alternativen för Europas framtid – Paneldiskussion
 
Tarja Cronberg, De Gröna
Simon Elo, Sannfinländarna
Christina Gestrin, Svenska folkpartiet i Finland
Jouko Jääskeläinen, Kristdemokraterna
Miapetra Kumpula-Natri, Finlands Socialdemokratiska Parti
Mikael Pentikäinen, Centern i Finland
Sirpa Pietikäinen, Samlingspartiet
Kari Uotila, Vänsterförbundet
 
Seminariet är en del av projektet New Pact for Europe. Syftet med projektet är att främja diskussionen om de
stora frågorna som Europa står inför utgående från ett antar alternativa scenarier. Projektet leds av European
Policy Center i Bryssel och finansieras av ett konsortium av europeiska stiftelser. I Finland ansvarar Folktinget
och Utrikespolitiska institutet för projektets förverkligande.
 
Seminariet har simultantolkning (finska-svenska-engelska). 
 
Tilläggsinformation: Marie-Louise Hindsberg, puh. 09 432 7712, marie-louise.hindsberg@fiia.fi