EU 2009 - 2014: Kaikki on globaalipolitiikkaa? Johtoajatus ja yhteinen sävel unionin ulkoisiin haasteisiin

Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio · 23.01.2009 09:00 - 14:00

Tulevalla vaalikaudella Euroopan unioni joutuu huomaamaan, ettei EU-tason kysymyksiä ole enää olemassakaan. On vain globaalipolitiikkaa. Tämä koskee myös perinteisiä unionin sisäpolitiikan aloja, kuten sisämarkkina-asioita, tutkimusta ja kehitystä sekä maatalouspolitiikkaa. EU:n keskeiset haasteet perustuvat paitsi kansainvälisiin sopimuksiin ja kehitystrendeihin myös tarpeeseen pärjätä globaalissa kilpailussa.

Seminaarin ohjelma koostuu asiantuntijoiden lyhyesti alustamista poliitikkopaneeleista. Ensimmäisessä paneelissa pohditaan EU:n politiikan johdonmukaisuutta: vasen käsi ei aina tiedä mitä oikea tekee. Toisessa keskustellaan EU:n kyvystä toimia yhdessä ja puhua yhdellä äänellä voimakkaiden kansallisten intressien ja ratkaisumallien paineessa.

 
 
 
 
 

 

OHJELMA

9.30–11.30 Aamuistunto: Löytyykö EU:lle johtoajatus?

Alustajina:
Anna Korppoo
, vt. ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti:
”Ilmastopolitiikka vs. kansainvälinen kilpailukyky”

Hilkka Vihinen, professori, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus:
”Kehitys-, kauppa- ja maatalouspolitiikka – löytyykö koherenssi?”

Toby Archer (alustus englanniksi), tutkija, Ulkopoliittinen instituutti:
”Migration, social tension and the failure of European leadership”

Paneelikeskustelu:
Satu Hassi
(vihr., Greens/EFA)
Anneli Jäätteenmäki (kesk., ALDE)
Eva-Riitta Siitonen (kok., EPP-ED)
Liisa Jaakonsaari (sdp)

Paneelin puheenjohtaja, professori Esko Antola, johtaja, Centrum Balticum

11.30–12.00 Voileipälounas ja kahvi

12–14.00 Iltapäiväistunto: Löytyykö EU:lle yhteinen sävel?

Alustajina:
Hiski Haukkala
, erikoistutkija, ulkoasiainministeriö:
”Venäjän kehityksen ja EU:n yhteisen Venäjän-politiikan haasteet”

Pertti Salminen, johtaja, kansainväliset ja EU-asiat, Energiateollisuus ry:
”Energiaturvallisuus ja -tuotannon vaihtoehdot”

Mika Kerttunen, pääopettaja, Strategian laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu:
”Suutarit ja heidän lestinsä – EU:n ja Naton sisäisen kehityksen vaikutus keskinäisiin suhteisiin”

Peter Nyberg, ylijohtaja, valtiovarainministeriö:
”Rahoitusvalvonta kriisin jälkeen – Onko mahdollista löytää yhteiset mallit?”

Paneelikeskustelu:
Satu Hassi
(vihr., Greens/EFA)
Anneli Jäätteenmäki (kesk., ALDE)
Reino Paasilinna (sd., PES)
Sirpa Pietikäinen (kok., EPP-ED)
Esko Seppänen (vas., GUE/NGL)