Europe as a Global Actor: Priorities and Perspectives of the EU's Development Policy

Auditorium of the Parliament House · 04.12.2006 00:00 - 00:00

Stefano Manservisi, Director General of the DG Development, European Commission was the 14th speaker of the FIIA EU-Presidency Series. 

The lecture by Stefano Manservisi is available for download below:

Lecture by Stefano Manservisiz
Mr Manservisi has a long career in the development departments of the European Commission. He has dealt with, inter alia, the African, Caribbean and Pacific countries and the Phare programme. He has worked as deputy head of the cabinet of Mario Monti and thereafter head of cabinet of President Romano Prodi in 2001 – 2004. He has been visiting professor at the Universities of Roma III, Bologna and the Parma European College.

Please find background information on the European Commission/DG Development at

DG Development

– – –

Manservisi: EU:n kehityspolitiikkaan voimaa yhtenäistymisestä
UM; Kehityspolitiikka
Uutiset, 8.12.2006

”Yhtenäinen kehityspolitiikka tekee EU:sta vahvemman kehityspoliittisen toimijan, totesi Euroopan komission kehitysyhteistyöosaston johtaja Stefano Manservisi Helsingissä. EU:lle ja jäsenmaille on kirjattu yhteiset kehityspoliittiset tavoitteet, joihin pyritään uuden rahoitusinstrumentin avulla. Yhtenäinen politiikka säästää myös kumppanimaiden resursseja, Manservisi totesi Ulkopoliittisen instituutin järjestämässä tilaisuudessa…”