Finlands EU-politik i en föränderlig omvärld och i ett europeiskt perspektiv

Endast inbjudna · Riksdagens auditorium · 22.10.2013 11:00 - 14:00
  • Endast inbjudna

Endast inbjudna

Statsrådets redogörelse om Finlands EU-politik har förberetts och framlagts vid en tidpunkt
då den globala och europeiska situationen är stadda i förändring. Globala maktförskjutningar
och den hållbara utvecklingens utmaningar formar EU:s omvärld, och de upplevs i växande
grad i hela unionen. EU:s ekonomiska kris har påverkat EU:s inre dynamik och utveckling.
Vilka är de centrala globala och europeiska trenderna? Vad innebär de för EU och dess
medlemsstater? Vilken är Finlands väg framåt i den europeiska unionen?
Program
11.00-11.15: Öppningsanförande och ordförande
Miapetra Kumpula-Natri, Ordförande i stora utskottet
11.15-12.30: Globala och europeiska utvecklingstrender (på engelska)
”Governance and Power in a Changing World”
Dr Robin Niblett, Direktör för Chatham House, The Royal Institute of International Affairs
(videokonferens)
”EU’s Development Trends”
Dr Ulrike Guérot, Open Society Initiative for Europe
”EU’s competences: A view from The Netherlands”
Mr Joop Nijssen, Biträdance direktör för avdelningen för EU-ärenden, Nederländernas
utrikesministerium
12.30-12.45: paus
12.45-14.00: Finland i EU (på finska)
”Suomen rooli ja asema maailmanpolitiikassa” (Finlands roll och ställning i världspolitiken)
Professor Tuomas Forsberg, Tammerfors universitet
”Suomi ja EU:n tulevaisuus” (Finland och EU:s framtid)
Dr Teija Tiilikainen, Direktör för Utrikespolitiska institutet
”Muutokset Suomen EU-politiikassa” (Förändringar i Finlands EU-politik)
Professor Tapio Raunio, Tammerfors universitet