Hybridpåverkan i internationella relationer

Live stream · 07.10.2020 14:30 - 16:00

Du kan följa evenemanget på FIIAs YouTube -kanal från denna länk: https://youtu.be/aULJddamXSU

Termerna hybridhot och hybridpåverkan förekommer allt oftare i debatten om internationell politik. Inför det stundande valet i USA talas det också om hybridpåverkan och ifall det rentav kan komma att avgöra valet. Vad är hybridpåverkan och varför används det? Vid seminariet diskuteras förekomsten av hybridpåverkan i internationella relationer och vilket hot som den utgör för demokratins funktion.

Seminariet ordnas i samarbete med det Nya utrikespolitiska samfundet i Finland.

Talare

Talare

Hanna Smith

forskningschef, Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (Hybrid CoE)

Hanna Smith är direktör för strategisk planering och respons vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (the European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats). Dr. Smith är gästprofessor vid College of Europe i Brugge under läsåret 2020–2021. Smith är expert på hybridhot, Ryssland och Eurasien samt stormaktsidentitet. Till hennes forskningsintressen ingår säkerhetsstudier, internationella relationer och institutioner samt regionalt och nordiskt samarbete. Hennes nyaste publikation "Strategic Culture in Russian Neighbourhood" (Lexington, 2019) är redigerad tillsammans med Katalin Miklóssy.

Talare

Mikael Wigell

programdirektör, Utrikespolitiska institutet (FIIA)

Mikael Wigell är programdirektör för forskningsprogrammet för global säkerhet vid Utrikespolitiska institutet. Han är även docent i internationell politisk ekonomi vid Tammerfors universitet och associerad expert vid det Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (Hybrid CoE). Han doktorerade vid London School of Economics-universitetet och har fungerat som gästforskare vid Oxford-universitet. Wigell har varit medlem i Finlands regerings utvecklingspolitiska kommission och ordförande för föreningen för internationella studier i Finland. Han var medredaktör för samlingsverket "Geo-economics and Power Politics in the 21st Century" (Routledge, 2018).

Moderator:

Pär Stenbäck

ordförande, Nya utrikespolitiska samfundet i Finland

Pär Stenbäck är ordförande för Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland (NUPS) och tidigare undervisnings- och utrikesminister. Han är grundande medlem av International Crisis Group (ICG) och styrelsemedlem sedan 1995 och Senior Adviser från 2019. Han har varit generalsekreterare för såväl Finlands Röda Kors som för den Internationella Röda Kors-federationen 1985 - 92, varefter han var generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet till 1997. Sedan 2001 är han president för European Cultural Parliament (ECP). År 2019 publicerade han boken "Demokrati under hot?" (Demokratia on pelastettava).