Muuttuva avaruustoimintaympäristö ja Suomi

Endast inbjudna · Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, Helsinki · 13.02.2020 10:00 - 12:00

Endast inbjudna

Avaruustoimintaympäristö on murroksessa. Aiemmin laajamittainen toiminta avaruudessa oli mahdollista vain suurilla taloudellisilla panostuksilla ja sitä harjoittivat vain muutamat maailman suurvallat. Nyt teknologinen kehitys ja avaruusteknologian halventuminen ovat mahdollistaneet tämän rinnalla pienimuotoisemman avaruustoiminnan sekä uusia sovelluksia ja palveluita. Samalla avaruuden lisääntyvän käytön myötä on noussut esiin uusia turvallisuuteen ja kansainväliseen sääntelyyn liittyviä haasteita. Suurvaltakamppailun ulottuminen avaruuteen tuo mukanaan omat haasteensa niin avaruudelle yhteiskäytöllisenä toimintaympäristönä kuin myös kansalliselle turvallisuudelle maan pinnalla. Seminaarissa tarkastellaan murroksessa olevaa avaruustoimintaympäristöä kansallisen hyödyntämisen kannalta. Miten sen tarjoama teknologia sekä liiketoimintapotentiaali voitaisiin valjastaa parhaiten palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa? Miten samalla huomioidaan toimintaympäristön lisääntyvästä käytöstä ja vahvistuvasta valtapolitiikasta kumpuavia erinäisiä haasteita? Miten kansallista avaruuspolitiikkaa ja kansainvälisiä kumppanuuksia on mahdollista kehittää edelleen?

Seminaarin yhteydessä julkaistaan Ilmatieteen laitoksen johtaman Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS) –hankkeen loppuraportti. Hankkeessa ovat olleet mukana
myös Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy ja Reaktor Oy. Tutkimushanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman (VNTEAS) toimeenpanoa.

Talare

Helena Partanen

apulaisosastopäällikkö, puolustusministeriö

Helena Partanen työskentelee puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkönä. Osaston tehtäviin kuuluu mm. toimintaympäristön seuranta, strateginen suunnittelu, puolustusyhteistyö, puolustuskyvyn kehittäminen sekä puolustushallinnon tutkimus- ja arviointitoiminta. Näiden kaikkien tehtäväalueiden osalta myös avaruuteen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia.

Ari-Matti Harri

avaruustutkimus ja havaintoteknologiat -yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos

Ari-Matti Harri (TkT, Fys.) on tutkimusprofessori sekä Avaruustutkimus ja Havaintoteknologiat -yksikön päällikkö Ilmatieteen laitoksella. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus avaruustutkimuksesta ja sen tutkimusmenetelmistä sekä avaruusteknologian hyödyntämisestä Maapallon ja aurinkokunnan tutkimukseen, ja on toiminut päätutkijana lukuisissa kansainvälisissä avaruustutkimushankkeissa. Harri on Suomen delegaatti EUMETSATin tiede- ja teknologiaryhmässä, Suomen edustaja avaruusjärjestöjen välisessä Marsin tutkimuksen koordinaatioryhmässä (IMEWG) ja globaalin PECASUS-avaruussääkeskuksen koordinaattori. Hän on toiminut kolmen vuoden ajan Euroopan Avaruusjärjestön neuvonantajaorganisaatioiden (SSEWG, FTAP) jäsenenä. Harri on VNTEAS AVAUS -hankkeen päätutkija.

kommentarer

Sari Uusipaavalniemi

erikoistutkija, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Sari Uusipaavalniemi on erikoistutkija Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Doktriiniosaston Strategisen analyysin tutkimusalalla. Hän vastaa Yhteiskunnan kriisinkestävyyden tutkimuskokonaisuudesta osana strategista ennakointia. Hänellä on noin kymmenen vuoden kokemus tutkimus- ja kehittämistehtävistä Puolustusvoimissa. Uusipaavalniemi toimii Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan Arktinen ja avaruus- teemaryhmän asiantuntijasihteerinä. Uusipaavalniemi on väitellyt tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistosta tuotantotalouden koulutusalalta 2009 ja työskenteli sitä ennen useita vuosia yliopistolla tutkimus- ja opetustehtävissä.

Tauno Vähä-Heikkilä

Tauno Vähä-Heikkilä

MilliLabin johtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Tauno Vähä-Heikkilä toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mikroelektroniikan johtajana sekä Euroopan avaruusjärjestön ESAn ulkoisen laboratorion MilliLabin johtajana. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus avaruustoimialasta.

Juha-Matti Liukkonen

Juha-Matti Liukkonen

avaruusohjelmasta ja robottiliiketoiminnasta vastaava johtaja, Reaktor Oy

Juha-Matti Liukkonen on avaruuden ja uuden teknologian hankkeista vastaava johtaja konsulttiyritys Reaktorilla. Juha-Matti vastaa Reaktorin avaruusohjelmasta, useista teollisista asiakkuuksista sekä Euroopan Avaruusjärjestön hankkeista, ja toimii New Space start-up -yritys RSL:n hallituksen puheenjohtajana. Juha-Matti myös edustaa Suomen avaruusteollisuutta Avaruusasiain Neuvottelukunnassa.

ordförande

Mika Aaltola

Direktör; chefredaktör för Ulkopolitiikka

USA:s inrikes- och utrikespolitik, relationer mellan stormakter, Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, global styrning

attachments