Naton uusi strateginen konsepti

Endast inbjudna · Pikkuparlamentin auditorio · 02.11.2010 14:00 - 16:00
  • Endast inbjudna

Endast inbjudna

Ulkopoliittinen instituutti ja puolustusministeriö järjestivät yhteistyössä seminaarin:

Naton uusi strateginen konsepti – mitä se merkitsee Suomelle?

Nato on uusimassa strategista konseptiaan. Se on tarkoitus saada vastaamaan paremmin liittokunnan nykyisiä ja tulevia tehtäviä. Asia on merkityksellinen myös Suomelle, teemmehän Naton kanssa runsaasti yhteistyötä sekä rauhankumppanuusohjelmissa että kriisinhallintaoperaatioissa. Siksi on perusteltua pohtia, millä tavoin uusi strateginen konsepti vaikuttaa Suomen ja Naton väliseen yhteistyöhön. Tässä Ulkopoliittisen instituutin ja puolustusministeriön järjestämässä seminaarissa perehdytään tähän kysymykseen.

OHJELMA
 
Seminaarin avaus ja tervetuliaissanat
Jyrki Iivonen, viestintäjohtaja, puolustusministeriö
 
NATO:n uusi strateginen konsepti
Charly Salonius-Pasternak, tutkija, Ulkopoliittinen instituutti
 
Mitä NATO:n uusi strateginen konsepti merkitsee järjestön partnereille ja Suomelle?
Rasmus Hindrén, erityisasiantuntija, puolustusministeriö
 
Kommenttipuheenvuoro
Tuomas Forsberg, professori, Tampereen yliopisto
 
Puheenjohtaja
Teija Tiilikainen, johtaja, Ulkopoliittinen instituutti
 
 
 
Tiivistelmä seminaarista

 

Seminaarin avasi tervehdyssanoillaan (ennakkotiedoista poiketen) puolustusministeriön viestintäjohtaja Jyrki Iivonen. Marraskuun lopulla Lissabonin kokouksessaan Nato tulee julkistamaan uuden strategisen konseptinsa, ja Iivonen näki sen toimivan järjestön uutena ohjauskirja, joka tulee luotsaamaan Natoa eteenpäin seuraavan noin kymmenen vuoden ajan.

Puhetta johti Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, joka toivotti yleisön ja puhujat tervetulleiksi tilaisuuteen, kiittäen samalla tilaisuuden yhteistyötahoa puolustusministeriötä. Tiilikainen esitteli tilaisuuden puhujat, Tutkija Charly Salonius-Pasternakin Ulkopoliittisesta Instituutista sekä erityisasiantuntija Rasmus Hindrénin puolustusministeriöstä. Tilaisuuden kommentaattorina toimi Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg. Puheenvuorojen jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus esittää puhujille lisäkysymyksiä tai kommentteja.

Tutkija Charly Salonius-Paternak Ulkopoliittisesta Instituutista esitteli puheenvuorossaan Naton uuden strategisen konseptin sisältöä ja merkitystä yleisesti otsikolla Naton uusi Strateginen konsepti- globaaleja ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Hänen esityksessään Naton uuden ”3.0 päivitetyn version” voi nähdä viittaavan järjestön haluun uusiutua kansainvälisenä organisaationa.

Puolustusministeriöneritysasiantuntija Rasmus Hindrén piti alustuksen aiheesta mitä Naton uusi strateginen konsepti merkitsee järjestön partnereille ja Suomelle? Hindrén lähestyi aihetta Suomen ja Naton tulevien yhteistyömuotojen kautta, kuitenkin todeten, että uuden strategisen konseptin vaikutusta ei voida vielä täysin tietää, vaan sen näyttää aika ja käytäntö, sekä tulevaisuuden uudet haasteet.

Uusi strateginen konsepti on nimenomaan visio Naton tulevaisuudesta; se on tulevaisuuteen katsova ja sitä ennakoiva paperi, jonka merkitykset selkiytyvät vasta, kun sitä aletaan implementoida käytännössä. Useat puhujista huomauttivat, että merkittävässä osassa ovat mm. kokonaisvaltainen kriisinhallinta, uusien uhkien ennakointi ja torjunta, yhteiseen puolustuskykyyn ja sen modernisointiin liittyvät kysymykset sekä hallinnolliset reformit. Myös kumppanuuspohjan uudistaminen sekä mm. suhteet Venäjään ja Euroopan Unioniin mainittiin tulevaisuuden haasteina. Konseptin muodostamisprosessin ja siihen liittyvän dialogin voi nähdä olleen jopa lopullista asiakirjaa tärkeämpiä: verrattain avoimen keskustelun ja vuoropuhelun aikana Naton tulevaisuuden näkymät ja linjaukset ovat nousseet vahvemmin esille sekä yhä hioutuneet.